prawo dawania - brania

Z wielką życzliwością i oddaniem informujemy, że niemożliwym jest budowanie sukcesu i powodzenia bez uwzględnienia prawa dawania i brania. Nie dajesz nie otrzymasz. Nie dajesz niczego nie otrzymasz czegokolwiek. To prawo wyjaśnia nam, że aby dostać musimy najpierw dać. Nie można oczekiwać, że dostaniemy jeśli niczego nie daliśmy.