top of page

prawo dawania - brania

Z wielką życzliwością i oddaniem informujemy, że niemożliwym jest budowanie sukcesu i powodzenia bez uwzględnienia prawa dawania i brania. Nie dajesz nie otrzymasz. Nie dajesz niczego nie otrzymasz czegokolwiek. To prawo wyjaśnia nam, że aby dostać musimy najpierw dać. Nie można oczekiwać, że dostaniemy jeśli niczego nie daliśmy.

bottom of page