top of page

terapia partnerów

Gatunek ludzki został stworzony jako rozdzielnopłciowy więc zupełnie naturalnym jest życie w parach heteroseksualnych, na których całkowicie opiera się funkcjonowanie każdej społeczności od plemion po narody. Życie wspiera pary męsko-damskie poprzez zdolność przekazywania Życia dalej na potomstwo, które podziela cechy rodziców ale ponownie niesie Życie dalej poprzez zdolność do prokreacji. My popieramy powyższe, stąd pomagamy zrozumieć i zastosować prawo naturalnego doboru. Prawo Wszechświata uczy, że podobne przyciąga podobne. Pokazujemy co pozytywnego lub negatywnego przyciągamy i przyciągniemy do siebie.

Wyjaśniamy brak akceptacji Wszechświata dla nienaturalnych doborów – nie wspierają Życia, co a priori skutkuje porażką wszelkich prób narzucenia akceptacji społecznej tym nienaturalnym związkom.

​Edukujemy, jak konstruktywnie pokonywać problemy w związkach, które w większości są konsekwencją zbyt dużych różnic w poziomach świadomości między partnerami a dopiero następnie wychowywania w całkowicie różnych rodzinach czyli światopoglądowo zazwyczaj w dużej opozycji. Choć wierzymy, że wiara czyni cuda, to uczymy w jakich sytuacjach konstruktywne rozwiązanie nie wchodzi w rachubę i co z tym począć. Rozstanie to nie jest klęska a jedynie odpowiedzialna decyzja przywracająca ponowną możliwość  słusznego wyboru. Uczymy samodzielnie rozwiązywać problemy. Z wielkimi problemami przerastającymi zainteresowanych służymy dodatkową pomocą, gdyż żadne społeczeństwo nie może poprawnie funkcjonować bez podstawy jaką jest rodzina.

bottom of page