podróż życia

Wyjątkowym jest zaproponowanie Państwu niezwykle ekscytującej Podróży Życia w wyższe poziomy świadomości celem osobistego doświadczenia wielkości i doskonałości stworzenia. Chcemy Państwu unaocznić tak wysokie poziomy świadomości jak to tylko możliwe, na których można przeżywać wszystkie stany opisywane w almanachach rozwoju duchowego w takim natężeniu i tak wyjątkowo wyraźnie, że czujemy dotyk Istnienia, którego nie jesteśmy już w stanie ani zapomnieć ani zignorować. To czyni nasze dalsze wybory życiowe i proste i łatwe i wdzięczne i szczęśliwe.

Podróż Życia to nie tylko wycieczka, ale wręcz wielka szansa na korektę swoich postaw wobec Niezmiennego i Ponadczasowego. To możliwość dotknięcia normalności, zwyczajności i codzienności w boskim wydaniu, które oczarowuje i nie zniechęca i nie zmusza do szukania substytutów, dopalaczy czy upiększaczy. Uważność doświadczania jest bardzo wskazana, gdyż wiedza jest przyswajana i integrowana wyjątkowo subtelnie i całkowicie automatycznie.  

Podczas  podróży  gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo. To co  Państwo  doświadczycie  i zobaczycie jest Waszym doświadczeniem doskonałości Wszechmogącego poprzez pryzmat własnej drogi i własnej, szczególnej, niepowtarzalnej indywidualności.  

Podróż Życia realizowana jest podczas godzinnej wizyty w najzwyczajniejszym gabinecie lekarskim w pozycji siedzącej. Obejmuje kalibrację zainteresowanego oraz jego rodziców i dziadków w celu określenia mocy oddziaływania duchowego. Każdemu gwarantujemy przekroczenie poziomu miłości bezwarunkowej / 520 pkt /. Osoby z dużą wrażliwością duchową wynosimy na jeszcze wyższe poziomy, aż do przekroczenia poziomu 700 włącznie. Po zabiegu ponownie kalibrujemy zainteresowanego informując go na jakim poziomie zakończył Podróż. Składamy gratulacje osiągnięcia tak wysokiego poziomu świadomości i życzymy cudownego powrotu łącznie z niepowtarzalnym odczuwaniem Najwyższego. Droga powrotna zabiera około 10 – 14 dni.

Dla pragnących rozwoju duchowego powtarzamy podróże w celu przyspieszenia rzeczonego rozwoju dla dobra nas wszystkich.
podróż życia 1  - akademia świadomego istnienia
podróż życia 2  - akademia świadomego istnienia