top of page

LECZENIE

Ludzki organizm jest pełny mechanizmów autoregulacyjnych oraz uzdrawiających i istotą właściwego leczenia powinno być ich pobudzenie lub odblokowanie. My przywracamy organizmowi przypisaną mu harmonię i równowagę co zawsze skutkuje uzdrowieniami z wszelkich chorób, patologii i dysfunkcji.

Każdą chorobę można wyleczyć lecz nie każdego pacjenta. Pomagamy skutecznie, lecz nie wyręczamy. Oprócz swoich zabiegów zlecamy ćwiczenia i zadania we własnym zakresie.

W przypadkach bardzo uciążliwych, powikłanych i długotrwałych chorób lub występowania wielu poważnych chorób jednocześnie proponujemy bardzo skuteczne leczenie poprzez uzdrawianie karmy rodowej. To skutkuje wyjątkową poprawą nie tylko zdrowia, ale szczęścia i wszelkiej pomyślności samego zainteresowanego jak i zaskakująco wielu członków rodu. Z lekkim sercem gorąco polecamy taką formę terapii w imię lekkiego i satysfakcjonującego życia bez chorób w dojmującym szczęściu i pomyślności wszelkiej.

bottom of page