KREOWANIE TALIZMANÓW

Osobistym talizmanom wybranym przez uczestników nadajemy wyjątkową moc duchową czyli olbrzymią moc sprawczą oczywiście pod warunkiem poszanowania wolności i godności bliźniego. Jednocześnie edukujemy o symbolach, ich mocy i możliwościach ich korekty.