kreacja MOCY

Zapraszamy wszystkich chcących pragnących rozwijać moc kreacji na najwyższych poziomach dla dobra siebie i obligatoryjnie dla dobra nas wszystkich. Ukazujemy, że po przekroczeniu pewnych poziomów dobro bliźniego jest tak samo ważne jak dobro własne. Pierwsze spotkania powiązane są z kalibracją poziomów świadomości……