KONTAKT Z NAMI - DOBRO WŁASNE

Mapa poziomów świadomości

                                         Poziom                       Log                     stan Umysłu

                                               Oświecenie                700-1000                  niedający się opisać

                                               Pokój                               600                       błogość, ekstaza

                                               Radość                            540                       pogoda ducha

                                               Miłość                             500                        pochwała istnienia

                                               Rozsądek                       400                        zrozumienie

                                               Akceptacja                     350                        wybaczenie

                                               Ochota                            310                        optymizm

                                               Neutralność                   250                        zaufanie

                                               Odwaga                          200                        aprobata

                                               Duma                              175                        pogarda

                                               Złość                               150                        nienawiść

                                               Pożądanie                      125                        pragnienie

                                               Strach                             100                       niepokój

                                               Żal                                    75                        ubolewanie

                                               Apatia                               50                        rozpacz

                                               Wina                                 30                        obwinianie

                                               Wstyd                               20                        upokorzenie

Lub skorzystaj z formularza dodając w temacie "dobro własne"

WYSŁANE