top of page

karma rodowa

Kiedy myślisz, że jesteś sam, proszę obróć się za siebie i dostrzeż cały Twój ród stojący za Tobą. Spójrz ilu ich jest. Spójrz ile dobra i zła było w nich i ile z tego widzisz w sobie. Tak jak dziedziczymy z uśmiechem fortuny przodków, tak i z uśmiechem przyjmujmy to, o czym w kontekście rodu nie chciano nam mówić ani wyjaśniać i my też nie chcieliśmy pytać.

Rodzimy się w precyzyjnie określonej rodzinie, w drobiazgowo określonym rodzie, w ściśle określonym miejscu i w skrupulatnie określonym czasie. W naszych narodzinach nie ma żadnego przypadku, wszystko jest dokładnie takie jakie ma być. Nasi rodzice, nasze rodzeństwo, nasze przyjaźnie, sympatie i antypatie są też dokładnie takie, jak dyktuje nasza karma. Nasza karma czyli skutki naszych wyborów w poprzednich wcieleniach dobierają nam również pozostałe okoliczności życia jak: społeczność, społeczeństwo, narodowość a także kraj i jego ustrój. I nasze choroby i kłopoty i dolegliwości i uciążliwości też są determinowane w ten sam sposób. Nasza karma mając ustalone wszystkie swoje minusy do zbilansowania  wypisuje zapotrzebowanie na samą siebie i szuka bardzo cierpliwie i wnikliwie osób i zdarzeń ją wypełniających. Dobór następuje na zasadzie jak „klucz do zamka” czyli jeden zamek otwierany jest tylko przez jeden określony klucz. Czyli urodzony w rodzinie i rodzie Mikuliszynów przyjmuję wszystkie plusy i wszystkie minusy jakie mi ofiarowuje życie wśród nich, gdyż wszystko jest pochodną MOJEJ karmy. Mojej i tylko mojej karmy. Nie ma żadnych wykluczeń, wyparć i braku zgody na to co niesie ród. Możemy być niepocieszeni, zawiedzeni, sfrustrowani i wściekli, ale dosłownie wszystko, co niesie karma rodowa jest przynależne nam na zasadzie odbicia w lustrze. Nasza rodzina, nasz ród tylko nam pokazuje jacy byliśmy i co mamy do przerobienia. Oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co nam się przydarza.

Każdy z nas jest pod wpływem karmy rodowej. Ustalamy te wpływy, ustalamy ich siłę, ustalamy początek ich oddziaływania i następnie  neutralizujemy je powodując cudowne zdrowienie całego rodu włącznie z przywracaniem  radości życia i wszelkiej pomyślności czyli trwałej zmiany prosperity.

  

W karmie można wyróżnić karmę osobistą, rodzinną, rodową, społeczną, narodową, państwową i ogólnoludzką. Nie ma żadnego przypadku w naszych narodzinach, nie ma żadnego przypadku w naszych życiowych zdarzeniach. Wszystko jest podporządkowane karmie.

 

Według  naszej wiedzy i naszego doświadczenia nie ma konieczności leczenia dzieci  do wieku lat siedmiu. Właściwe jest leczenie matki, ojca i dziadków dziecka.

           Karma nie jest wolą Stwórcy

          lecz wynikiem naszych wyborów w poprzednich wcieleniach.

Ze względu na tak dużą ilość osób pozostających ze sobą w najbliższych relacjach rodzinnych i objętych oddziaływaniem duchowym skuteczność leczenia jest wybitnie bardzo, bardzo wysoka. To czyni z niej wyjątkowy i bardzo przez nas polecany sposób szybkiej i trwałej zmiany prosperity całego rodu.

                                          

Cena terapii:

Karma Rodowa          MAŁA       /3 pokolenia:   7 osób  /   300PLN;

                                    ŚREDNIA  /4 pokolenia: 15 osób  /   500PLN;  

                                    DUŻA        /5 pokoleń:     31 osób /   800PLN;   

Na umówioną wizytę zgłaszamy się z wypełnionym drzewem genealogicznym. Pacjent wpisuje siebie na ostanim miejscu po prawej stronie arkusza i uzupełnia go w lewą stronę poprzez rodziców, dziadków, prawdziadków do prapradziadków.

pobierz do wypełnienia

bottom of page