top of page

bert hellinger

wielki Niemiec, wielki i utalentowany terapeuta. Jego otwarty umysł pozwolił mu dostrzec w swoim afrykańskim doświadczeniu uniwersalne prawa rządzące szczęściem, pomyślnością i zdrowiem rodziny. Podkreślał rolę hierarchii rodziny oraz rolę szacunku dzieci do rodziców w przeżywaniu satysfakcjonującego i udanego życia. Ustawienia hellingerowskie -  tzn. praktyczne zastosowanie jego wiedzy przynoszą rozwiązania ukrytych i zakrytych traum rodowych a tym samym wyzwolenie z cierpienia i uciążliwości nieuświadamianych negatywnych historii rodziny.

Szczególnie polecamy ustawienia grupowe.

bottom of page