top of page
dr david r. hawkins -  - akademia świadomego istnienia

dr david r. hawkins

dr david r. hawkins 2 -  - akademia świadomego istnienia

Nasz nauczyciel i inspirator duchowy,

żył w latach 1927-2012 w USA. Wielki człowiek, wielki naukowiec, lekarz  akademicki  wybitny psychiatra o cudownych zdolnościach przywracania zdrowia beznadziejnie chorym. Jeden z niewielu, którzy dostąpili Ostatecznego Poznania Rzeczywistości i chcieli się dla dobra nas wszystkich swym doświadczeniem podzielić. Wniósł wybitny wkład w ukazanie mocy rozwoju duchowego i jego implikacji w życiu każdego człowieka i każdej ludzkiej społeczności. Twórca przejrzystej i uniwersalnej mapy poziomów świadomości obejmującej wszystkie sfery ludzkiej aktywności. Wielki propagator kalibracji, czyli prostego testu mięśniowego jako niezawodnego i powtarzalnego narzędzia odróżniającego prawdę od fałszu, a także wspomagającego i ułatwiającego podejmowanie kluczowych decyzji i życiowych wyborów. Wielki orędownik prawdy i zwolennik weryfikacji ludzi sfery publicznej:  profesorskich autorytetów, znamienitych ekspertów, wszystkich polityków, prezydentów, premierów, rzeszy dyplomatów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ludzi mediów, kultury, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy występują w imieniu bliźnich i w ich imieniu podpisują jakiekolwiek zobowiązania. Uważał, że mając takie kalibracje można łatwo i szybko rozeznać się w obecnej - mocno przez główne media komplikowanej - rzeczywistości oraz rozsądzić kto i co wspiera życie, a kto i co tego z pewnością nie czyni.  

 

kalibracja urodzeniowa  553 pkt  

kalibracja życiowa 773 pkt

 

 

                                                                   Hawkins olśniewa nas prawdami:

                                                           "Nie istnieją tajemnice,

                                                                              nic nie jest ukryte ani nie może takie być."

                                                                           Z powyższego wynika, że kalibrować możemy

                                                                           wszystko - co wielokrotnie też Hawkins podkreśla.

 

 

 

"Możemy określić poziom prawdy każdego zdania, każdego systemu wierzeń czy każdej gałęzi wiedzy. Jesteśmy w stanie niezawodnie zidentyfikować nasz własny poziom świadomości lub motywacje każdego przedsięwzięcia. Możemy też spojrzeć wstecz w historię i wykonać kalibrację Stalina, Lenina, Roosevelta, Churchilla czy Hitlera."

                                                                       Skalibrowana historia dostarcza zupełnie innej wiedzy                                                                                            jak ta nagłaśniana przez oficjalną edukację i mainstream.

"Im wyższe osiągnie się stany tym większą ma się moc, aby przeprogramować całe swoje życie. Już nawet jedna chwila znajdowania się w bardzo wysokim stanie może całkowicie zmienić zapatrywania danej osoby na jej cele i wartości. Można wręcz powiedzieć, że osoba którą było się wcześniej już nie istnieje, ponieważ z tego doświadczenia narodził się nowy człowiek w ciężko wypracowanym postępie na wybranej ścieżce. To jest właśnie mechanizm duchowej ewolucji."


                                                                         Zgodnie z powyższym wysyłamy w "Podróż Życia" w bardzo                                                                                  wysokie poziomy świadomości dla dobra nas wszystkich.

 

"Opóźnieniem na drodze do Oświecenia jest założenie, że trzeba opanować i przyswoić ogromną ilość duchowych informacji, aby osiągnąć duchowy sukces. Trzeba pamiętać, że duchowa ewolucja nie jest wynikiem wiedzy o Prawdzie, ale chęci stania się tą Prawdą."

„Stanie się bardziej świadomym jest największym darem, jaki ktokolwiek może dać światu.”

Mapa Świadomości jest niezwykle praktycznym i pragmatycznym przewodnikiem w zrozumieniu ewolucyjnych poziomów świadomości, które mają zostać przekroczone w pogoni za duchowym rozwojem, oświeceniem czy samodoskonaleniem. Dostarcza nam również pragmatyczną mapę przeszkód do pokonania, pomocną w osiągnieciu bardziej optymalnych poziomów świadomości.

IMG_2760.heic
Zdjęcie z książki: "Oko w oko z Jaźnią"
autor: David R. Hawkins
wydawnictwo: Virgo
Wydanie I 2014 rok
ISBN: 978-83-62842-13-1

Pomimo, że tylko 20% światowej populacji znajduje się powyżej krytycznego poiomu świadomości 200, zbiorowa moc tych 20% ma odpowiednią wagę, aby zrównoważyć negatywność pozostałych 80% ludzkości na świecie.

 

                                                               MOC KALIBRACJI

                   Jedna osoba na poziomie 300          równoważy            90 000 osób o poziomie poniżej 200

                   Jedna osoba na poziomie 400          równoważy          400 000 osób o poziomie poniżej 200

                   Jedna osoba na poziomie 500          równoważy          750 000 osób o poziomie poniżej 200

                   Jedna osoba na poziomie 600          równoważy            10 mln osób o poziomie poniżej 200

                   Jedna osoba na poziomie 700          równoważy            70 mln osób o poziomie poniżej 200

                   Jedna osoba na poziomie 800          równoważy          375 mln osób o poziomie poniżej 200

                   Jedna osoba na poziomie 900          równoważy          950 mln osób o poziomie poniżej 200 

                   Jeden AVATAR - poziom 1000          równoważy                             całą Ziemię

 

"Gdyby nie te zrównoważenia, ludzkość uległaby samozniszczeniu wskutek czystej masy nienapotykającej oporu negatywności."

 

Myśl pozytywna ma zdecydowanie większą energię jak myśl negatywna. Ta różnica jest przeogromna i przez ludzi niewyobrażalna. Wystarczy dziennie pomyśleć pozytywnie trzy razy aby zrównoważyć całodzienną negatywność.

bottom of page