BRACO

Wielki Chorwat, jeden z największych healerów w Europie. Jego pomoc daleko wykracza poza granice powszechnie przyjętego paradygmatu nauki a także poza nasze codzienne możliwości percepcji rzeczywistości. Można korzystać z jego fenomenu osobiście lub poprzez sesje internetowe. 

 

www.braco.me