top of page
nasza misja

POZNAJ PRAWDĘ A ŻYCIE CIĘ OCZARUJE

          Powołując Akademię pragniemy propagować uniwersalne prawa Wszechświata oraz popularyzować wiedzę o duchowym potencjale człowieka skutkującym cudowną mocą realnego kreowania „nieba na ziemi”. Z woli i dobroci Stwórcy wszechświat wypełniony jest Życiem, którego jedyną powinnością jest bawiąc uczyć i ucząc bawić. Ta nauka jest nam potrzebna do rozwoju naszej świadomości, która determinuje każdy aspekt naszego Jestestwa i ma uczynić z nas ludzi o przypisanym nam wolą Najwyższego człowieczeństwie. A Prawda, która jest immanentną naturą wszechświata, ma czynić tą naukę bajecznie prostą i cudownie efektywną. I tylko Prawda może Nas poprowadzić przez arkana istnienia na coraz wyższe i wyższe poziomy świadomości, pokazać nam wielkość i wspaniałość fenomenu Życia, ukazać doskonałość i mądrość stworzenia. Uświadomić bezmiar bezwarunkowej miłości Stwórcy, uzmysłowić wszechmoc naszego ducha i zachęcić do przezwyciężania swoich słabości oraz kreowania osobistej mocy dla dobra nas wszystkich co definitywnie ma nas doprowadzić aż do Oświecenia - czyli Ostatecznego Poznania Rzeczywistości.

PRAWDA I WOLNOŚĆ

SĄ NATURĄ STWORZENIA.

 

Wyjątkowym jest zaproponowanie Państwu niezwykle ekscytującej podróży zwanej przez nas „Podróżą Życia” w wyższe poziomy świadomości celem osobistego doświadczenia wielkości i doskonałości Stworzenia, radości Istnienia, umiłowania Najwyższego, jak i samodzielnej weryfikacji powyższych prawd. Podróż jest przeżyciem wewnętrznym, związanym z wrażliwością osoby doświadczającej i wymaga jedynie dużej uważności. Jest całkowicie bezpieczna i wskazana dla pragnących rozwoju duchowego, a zwłaszcza dla wątpiących i niemogących dostrzec sensu życia. Ona również potwierdza realność naszej możliwej pomocy dla Państwa. 

Pomagamy dostrzec prawdę, uczymy odróżniać prawdę od kłamstwa w każdej dziedzinie niezależnie od wykształcenia i doświadczenia życiowego. Zachęcamy do samodzielnych poszukiwań prawdy we wszystkich obszarach ludzkiej działalności, wbrew utrwalonym przekonaniom oraz opiniom znamienitych  ekspertów  i profesorskich autorytetów.

Pomagamy uzyskać wolność od wszelkich chorób i schorzeń, a także możliwej do odpuszczenia karmy. Uczymy zdrowia i skutecznych sposobów dbania o nie, ukazujemy idee i rzeczy wspierające nas w szczęściu, zdrowiu i pomyślności.  

Zarażamy umiłowaniem wolności własnej i ogólnej, propagujemy patriotyzm jako wspieranie najbliższego bliźniego - czyli dla nas najważniejszego. Namawiamy do wszechstronnej edukacji jako obowiązku społecznego i obywatelskiego.

Są na ziemi rzeczy o których się filozofom nawet nie śniło. Ale te rzeczy mogą być Państwa udziałem. Proszę jedynie pozwolić sobie doświadczyć czegoś nowego bez wyrzekania się swojej życiowej nieufności i wrodzonego sceptycyzmu.

 

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu informujemy Państwa o wydarzeniach, z którymi sympatyzujemy bądź w których uczestniczymy:

 

wycisz się, zrelaksuj
i pozwól się zabrać
w czarujące obszary życia

Tylko krok dzieli nas od zmiany swojego życia na lepsze. Każda decyzja przybliża nas lub oddala od Cudowności, oraz Pomyślności dnia codziennego. Zainspiruj się czarem Wspaniałego z naszej galerii.

akademia świadomego istniena - szczęśliwa rodzina
bottom of page